Privacyverklaring

Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 werk ik conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van diensten van Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert, dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon, via het contact met de diëtist of via de mail.

 

Denk hierbij aan:

Naam

-  Geboortedatum

Adresgegevens

BSN

Telefoonnummer / mobiel nummer

Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

E-mailadres

Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang worden jouw gegevens bewaart?

Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT- hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert een overeenkomst, om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@suzanneverwoert.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Diëtistenpraktijk Suzanne Verwoert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je gerust contact opnemen via 06-24562364 of via info@suzanneverwoert.nl. Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.